Video’ya ait demeç

ŞANSÖLYE MERKEL:
İyi akşamlar, hanımefendiler ve beyefendiler! Koalisyon komisyonunda etraflıca müzakere ettik ve bizce olumlu bir sonuç elde ettik. Korona virüsünün neden olduğu bir pandemi sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu biliyorsunuz. Bu sağlık sistemimiz için de en büyük sorunlardan biri. Pandemiyle mücadele, temel haklarımızın en kapsamlı kısıtlamasına yol açtı. Bununla birlikte Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük ekonomik krizin de üstesinden gelmek durumundayız. Sadece şu anda kısa çalışma yapan 7 milyondan fazla çalışanın bulunması bunun bir göstergesidir. Bu duruma cesurca karşılık vermemiz gerektiği kesin. Yapmamız gereken, istihdamı teminat altına almak ve ekonomiyi işler halde tutmak veya yeniden hareketlendirmektir. Uygulayacağımız konjonktür paketinin boyutu budur.

Aynı zamanda iklimin korunması gereğinin ve dijitalleşmenin yaşamımızı ve çalışma hayatımızı derinden etkilediği gerçeğinin yarattığı önemli değişimleri yaşıyoruz. Bunun anlamı şu: sadece klasik anlamda bir konjonktür paketiyle yetinmeyip geleceğe dönük de bir paket oluşturmak zorundaydık. Özellikle bu konuya ağırlık verdik. Paketin hacmi 2020 ve 2021 yılları için 130 milyar Avro olup, bu miktarın 120 milyar Avrosu Federal Hükümet için harcamaları kapsayacaktır. 

Yani elimizde bir konjonktür paketi, bir gelecek paketi var. Bizi şimdi daha az meşgul etse de, Avrupa için sorumluluğumuz ve bunun uluslararası boyutu da bu paketin içinde yer almaktadır. 

Burada sadece bazılarını zikredeceğim bir dizi tedbir kararlaştırdık.

Genel ekonomik canlanma için katma değer vergisi oranını altı aylığına, yani 1 Temmuz’dan 31 Aralık´a kadar % 19’dan % 16’ya ve düşük katma değer vergisini % 7’den % 5’e indirmeyi planladık. Bu tüketimin hareketlenmesi anlamına geliyor. Katma değer vergisi herkes tarafından ödendiği için bu sosyal açıdan çok adil bir tedbirdir. Bu kararın ekonomik canlanma açısından yaygın bir etki doğurmasını bekliyoruz.

Üzerinde durduğumuz ikinci konu ise çalışanların ve işletmelerin güveniydi. Bu nedenle sosyal sigorta kesintilerinin % 40 oranının üstüne çıkmaması için güvence veriyoruz. Bu bir sosyal teminattır. Bu demektir ki, sosyal ödemelerde kesinti yapmayacağız ve kesintilerin % 40’ı aşmasına da izin vermeyeceğiz.
Önceden hesaplanabilir ve daha güvenilir olması açısından, elektrik ücretlerine de üst sınır getirerek, Korona nedeniyle çok fazla artacak olan “yenilenebilir enerji kesintisini” (EEG-Umlage) 2021 yılı için 6,5 cent ve 2022 yılı için 6 cent olarak sabitliyoruz.

Ekonomiyi canlandıracak daha çok sayıda önlem alınacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için mevcut imkânlarla bir geçiş programı da kararlaştıracağız. Kültür ve sosyal alanlarda çalışan şirketler için daha yapacaklarımız ve alacağımız birçok tedbir var. İhale, rekabet ve planlama mevzuatlarında tüm gücümüzle bürokrasiyi hızlandıran değişiklikler yaparak ekonomiyi canlandırmak ve engelleri kaldırmak istiyoruz. 

Bizim için çok önemli üçüncü bir konu ise yerel yönetimlerin güçlendirilmesiydi. Konut masraflarının ödenmesi konusunda Federal Hükümet daha fazla pay üstlenecektir. Bu husus, özellikle mali açıdan zor durumda olan ve Hartz-IV sosyal yardımı alan insanların yoğun olarak yaşadığı belediyeler için büyük önem taşımaktadır. Önemli olan diğer bir konu, işletme gelirleri vergisini 2020 ve 2021 yılları için yarı yarıya dengeleyeceğiz. 
Sadece birkaç konuya değinmek gerekirse, örneğin toplu taşımadaki kayıplar için de destekler olacak. Belgenin tümünü size daha sonra vereceğiz.

Dördüncü konu ise, ailelerin ve gençlerin güçlendirilmesidir. Her çocuk için 300 Avro’luk bir prim bunu en önemli parçası. Mesleki eğitim görmek isteyenlerin bu sene de bir eğitim yeri bulmalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, mesleki eğitim görmek isteyen her gencin bu imkâna kavuşabilmesidir. Okullarda tam gün eğitim/etüt sağlanmasını hızlandıracağız ve kreşleri de yaygınlaştıracağız.

Toplam 50 milyar Avro’luk gelecek paketi ise beşinci konu başlığımız olarak merkezi bir önem taşıyor. Bunun için özellikle daha önce değindiğim iklimin korunması ve dijitalleşme konularında inovasyonları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Araştırma giderlerine vergi indirimi konusunda iyileştirmeler olacak. Burada söz konusu olan modern mobilitedir, yani elektrikli otomobillerin teşvik edilmesi, şarj altyapısının iyileştirilmesi, ticari araçların satılmasına yönelik bir program. Ama aslında demiryollarından deniz ulaşımına ve modern uçaklara kadar mobilitenin her alanını kapsayan önlemler söz konusudur. 

Hidrojen stratejisinin ana hatları konusunda anlaşmaya vardık. Bunun için kapsamlı görüşmeler gerekliydi. Bu ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bunu gerçekleştirdik. 

Devlet hizmetlerinin dijitalleşmesini geliştirerek belediyeleri Online Erişim Yasası konusunda destekleyeceğiz.

Bu krizden bir ders çıkararak belediyelerde şu anda çok önemli hizmetler veren sağlık sektörünü gerekli koşullara sahip olması için önümüzdeki beş yıl içerisinde güçlendireceğiz. Bu hususa şahsen çok büyük önem atfediyorum.

Kuantum bilişimi, yapay zekâ ve bazı diğer konulara da yine ağırlık vereceğiz.
Özet olarak, uzun ve yoğun müzakerelerimiz oldu. Tabii ki farklı görüşleri de bir araya getirmek gerekti. Kanaatimce, işletme sahibi, işveren, çalışan, ebeveyn veya bir yerel yönetimde sorumluluk sahibi olan, ülkemizin tüm insanlarına şunu söyleyebiliriz: Bu olağanüstü zor durumdan elbirliğiyle güçlenerek çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için bugün iyi bir temel oluşturduğumuza inanıyorum.